Ruging pågår!

Nettsida vil venteleg vere ferdig utklekka medio februar

På historiske Nordigard Ramstad i fjellbygda Skjåk kjem eventyret i mange formar. Frå hønseriet og garden, i naturen, ved matbordet, gjennom historia og i den storslåtte fjellheimen som omgir oss. På denne nettsida vil du snart finne info om gardsovernatting og den historiske landhandelen på Nordigard Gramstad - samt Gudbrandsdalsegg og Gudbrandsdalskaku som blir verpa og elta fram her.

Eit meir innhaldsrikt gardseventyr skal du leite lenge etter
- hjarteleg velkomen til gards og til bords!

Beste helsing Gudrun og Joar
Telefon: 480 19 051
post@gudbrandsdalsegg.no

Booking gardsovernatting